Fundusze UE
RP
UE

Spotkanie KIS marzec ’22

Upowszechnianie innowacji, prawa autorskie i kryzys uchodźczy

Zapisy wideo ze spotkań

Notatki graficzne ze spotkań

Skip to content