Social Innovation in Higher Education | webinarium

Jak uczelnie wyższe mogą przyczyniać się do zmiany społecznej? W jaki sposób mają tworzyć język mówienia o innowacjach społecznych?

24 maja 2022 w godzinach 9:00-11:00 Odbędzie się anglojęzyczne webinarium poświęcone roli uczelni i szkolnictwa wyższego w świecie innowacji społecznych.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom pod linkiem: https://zoom.us/j/95598507781

Organizatorem wydarzenia jest SHIINE Multi Disciplinary Innovation for Social Change.

Punkt wyjścia do spotkania stanowi treść książki „Social Innovation in Higher Education – Landscape, Practices, and Future Opportunities” pod redakcją Prof. Carmen Paunescu, Dr Katri-Liis Lepik I Dra Nicholasa Spencera.

Elektroniczną kopię publikacji można pobrać pod tutaj: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-84044-0

Program

09:00-09:10     Wprowadzenie, Dr. Katri-Liis Lepik

09:10-09:30     Wspólna dyskusja, Prof. Carmen Paunescu, Dr. Nick Spencer, Dr. Katri-Liis Lepik

09:30-10:40    Rozmowy w podgrupach:

  1. W jaki sposób uczelnie wpływają na dynamikę między kreatywnością a kompromisem w kontekście innowacji społecznych?
  2. W jaki sposób uczelnie mogą określać priorytety w zakresie innowacji społecznych, biorąc pod uwagę obecną uczelnianą strukturę zarządczą, finansową i społeczną?
  3. Jak mierzyć wyniki kształcenia na rzecz innowacji społecznych w instytucjach szkolnictwa wyższego?

10:40-10:55     Podsumowanie wniosków z dyskusji

10:55-11:00     Zamknięcie webinaru webinaru, Katri-Liis Lepik

 

kategorie: