Fundusze UE
RP
UE
Inkubator

Inkubator Włączenia Społecznego

Zdjęcie Inkubator Włączenia Społecznego

Inkubator udziela wsparcia wszystkim innowatorom, którym bliska jest tematyka wykluczenia społecznego. Poszukuje rozwiązań innowacyjnych, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w obszarze włączenia społecznego i będą wsparciem dla osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem w pełnym realizowaniu ich ról społecznych.

Kontakt

Inkubator Włączenia Społecznego
Telefon 481242206
E-mail biuro@rops.krakow.pl
Strona WWW https://rops.krakow.pl/
Skip to content