O nas

Chcielibyśmy współtworzyć z Wami przyjazny ekosystem innowacji społecznych w Polsce. Planujemy wspierać innowatorki i innowatorów społecznych, którzy rozwijają nowatorskie pomysły odpowiadające na prawdziwe społeczne potrzeby i wzywania. Nasz cel to organizować przestrzeń i narzędzia ułatwiające wymianę doświadczeń, podnoszenie wiedzy i umiejętności, a także umożliwiające rozwijanie sieci kontaktów. Ruszyliśmy do zadań, które obejmują m.in. :

  • wspieranie i sieciowanie osób prowadzących inkubatory innowacji
  • tworzenie dla inkubatorów bezpiecznej przestrzeni wymiany doświadczeń
  • wspólne rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych aspektów inkubowania
  • tworzenie dostępnej Wam bazy działających już, a także aktualnie tworzonych innowacji społecznych
  • dzielenie się zasobami, narzędziami i wiedzą, które pomogą nam współtworzyć prężny ruch innowacji społecznych w Polsce
  • spotykanie się na konferencjach, warsztatach i wizytach studyjnych
  • wspieranie się nawzajem w kwestii pozyskiwania jednolitych i przejrzystych interpretacji wytycznych, którym mamy sprostać jako inkubatory

Projekt „Katalizator Innowacji Społecznych” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a realizują go Fundacja Stocznia i Fundacja Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych

 

Fundacja Stocznia

logo Fundacji Stocznia

Od ponad 10 lat tworzy i wspiera skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włącza obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomaga organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne.
Rozwija i upowszechnia dobre praktyki, tworzy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzi badania społeczne, szkoli oraz opracowuje materiały edukacyjne. Z efektów działań Fundacji Stocznia korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.
Fundacja Stocznia wierzy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia. Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szuka, dopracowuje i sprawdza w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

logo Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

Stara się tak wpływać na zmiany systemu społeczno-ekonomicznego, aby był on coraz bardziej elastyczny, otwarty na współpracę i efektywny. FISE uważa, że nie jest to możliwe bez włączania obywateli w tworzenie i realizację zadań publicznych. Dlatego też takie terminy jak „ekonomia społeczna” czy „partycypacja publiczna” są dla FISE bardzo ważne.

Prowadzi inkubator innowacji społecznych w obszarze rynku pracy przyszłości – TransferHUB.

kategorie: