Fundusze UE
RP
UE

Wstecz Luka kompetencyjna

Badanie rozbieżności pomiędzy programem nauczania a potrzebnymi kompetencjami w realnym środowisku pracy w trakcie odbywania staży/praktyk studenckich.
Zdjęcie Luka kompetencyjna

Kategorie

Kto za tym stoi?

Typ innowatora
Podmiot prawny
Imię i nazwisko lub nazwa innowatora/ów
Małopolski Instytut Gospodarczy
Miejscowość, w której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziby innowatora/ów
Rzeszów
Instytucja wspierająca rozwój innowacji
Kontakt w sprawie innowacji

Małopolski Instytut Gospodarczy:

Telefon: 601 864 771;

E-mail: [email protected];

Adres korespondencyjny: al. Józefa Piłsudskiego 40/11, 35-001 Rzeszów.

O innowacji

Charakter innowacji
Model organizacyjny
Problem, na który odpowiada innowacja

Teoretyczny model kształcenia wyższego powoduje, iż w toku nauki studenci zdobywają przede wszystkim kompetencje zdawania testów i egzaminów. Absolwenci uczelni nie posiadają praktycznych kompetencji do pracy poza doświadczeniami zdobywanymi w trakcie wakacyjnych praktyk czy pracy sezonowej. Nie mają umiejętności zastosowania w rzeczywistości produkcyjnej, usługowej czy organizacyjnej wiedzy teoretycznej ze studiów. Odznaczają się niskim poziomem umiejętności uniwersalnych, związanych z pracą w zespole lub zarządzaniem czasem i pracą, oraz praktycznej wiedzy z procesów korporacyjnych, administracyjnych i technologicznych, specyficznych dla danego zawodu, firmy lub zakładu produkcyjnego. Luka kompetencyjna to rozbieżność pomiędzy wymaganiami danego stanowiska pracy a kompetencjami posiadanymi przez absolwenta, czyli przyszłego pracownika.

Jak działa innowacja?

Luka kompetencyjna to metoda oraz internetowe narzędzie badania potrzeb edukacyjnych studentów w procesie organizacji praktyk studenckich. Organizacja praktyki studenckiej zaczyna się od warsztatów kompetencyjnych, na których opracowywany jest model kompetencyjny wybranego stanowiska pracy. Są one realizowane z udziałem studentów, pracowników przedsiębiorstw oraz ekspertów ds. kompetencji. Efektem warsztatu jest profil stanowiska, na którym realizowana będzie praktyka w oparciu o zestaw kompetencyjny, porównany z efektami kształcenia na kierunku studiów. Fakultatywnym etapem modelu są warsztaty stażowe z pracodawcami, na których weryfikowany jest wstępny profil kompetencyjny stanowiska pracy. Ten obszar modelu służy wypracowaniu profili dla nowych stanowisk, jednak użytkownik innowacji może skorzystać z gotowych opracowań dla 6 różnych stanowisk powiązanych z 3 kierunkami studiów.

Komu służy innowacja?

Studenci oraz absolwenci uczelni.

Kto może wdrażać innowację?
 • Przedsiębiorstwa działające w obszarze innowacji technologicznych i procesowych;

 • instytucje publiczne, w tym urzędy i administracja publiczna;

 • beneficjenci projektów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem nowej technologii;

 • firmy oraz instytucje prowadzące działalność badawczo-rozwojową (B+R), zgłaszające pomysły w zakresie nowych form organizacji staży zawodowych dla zdolnych studentów oraz współpracy z absolwentami uczelni w zakresie komercjalizacji wiedzy akademickiej;

 • pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów uczelni;

 • pracownicy HR;

 • trenerzy zawodu;

 • praktycy w zawodzie zgłaszający autorskie rozwiązania w zakresie lepszej nauki zawodu, w tym w zakresie przedsiębiorczości.

Produkty powstałe w wyniku testowania

Model badania potrzeb edukacyjnych studentów w procesie organizacji praktyk studenckich wraz z rekomendacjami wdrożeniowymi, w tym model kompetencji obejmujący 6 stanowisk pracy, formularze kompetencji stażowych, model kompetentnego stażu dla studentów 3 kierunków studiów, przewodnik kompetentnego stażysty.

Rezultaty osiągnięte w wyniku testowania

Rozwiązanie zostało pozytywnie ocenione zarówno w procedurze ewaluacji wewnętrznej z uczestnikami testu oraz jego organizatorem, jak i w drodze ewaluacji zewnętrznej z udziałem potencjalnych użytkowników rozwiązania oraz odbiorców innowacji. Model zwiększa satysfakcję studentów uczestniczących w praktykach zorientowanych na lukę kompetencyjną oraz zaangażowanie edukacyjne pracodawców. Zastosowanie modelu umożliwia tworzenie programu praktyki w wymiarze zgodności z efektami kształcenia na uczelni oraz z wybranymi zagadnieniami pracy naukowej czy dyplomowej.

Ocena skuteczności innowacji
Zdecydowanie pozytywna
Czy innowacja została wybrana do upowszechniania?
Tak

Jak wdrożyć innowację?

Kto jest niezbędny do wdrożenia innowacji?

Osoby organizujące i moderujące praktyki studenckie (władze uczelni, pracodawcy, przedstawiciele firm).

Co jest niezbędne do wdrożenia innowacji?
 • Internetowe narzędzie badania rozbieżności kompetencyjnych między obowiązkami na stanowisku pracy a zdobytym wykształceniem teoretycznym;

 • model kompetencji, który jest podstawą odbywania praktyki studenckiej;

 • kluczowym narzędziem modelu jest formularz kompetencji stażysty oraz program kompetentnego stażu wsparty podręcznikiem Kompetentnego Stażysty.

Koszty diagnozowania luki kompetencyjnej szacowane są na około 2 000 zł na jedno stanowisko pracy. Jest to koszt warsztatów z pracodawcami na wybranych stanowiskach oraz ze studentami kierunków studiów powiązanych z tymi stanowiskami, a także koszt opracowania analitycznego efektów kształcenia na tych kierunkach.

Pliki do pobrania

Chcesz się dowiedzieć więcej o innowacji? Napisz do nas!

Wypełnij pole!

Wypełnij pole!

Wypełnij pole!

Wypełnij pole!

Wysyłanie...

Twoja wiadomość została wysłana.

Niestety wystąpił błąd podczas wysyłki. Spróbuj jeszcze raz lub skontaktuj się z nami.

Skip to content