Autor/autorka/autorzy innowacji

Katarzyna Karczewska, Sławomir Matuszak | Fundacja “Dom Marzeń”

Kontakt w sprawie innowacji

Katarzyna Karczewska
telefon:
501 054 756

Fundacja “Dom Marzeń”
telefon:
58 629 19 56
e-mail:
biuro@dommarzen.org.pl

Instytucja lub program, która pomagała w rozwinięciu innowacji

Inkubator pomysłów prowadzony przez Fundację Stocznia i Laboratorium Innowacji Społecznych

Na jaki problem/potrzebę odpowiada innowacja?

Wielu ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w pewnym wieku zaczyna odkrywać sferę swojej seksualności, niektórzy później także decydują się zostać rodzicami. Osoby te często nie są należycie wyedukowane w kwestiach seksualności, nie są też przygotowane do odgrywania roli rodzica. Może to prowadzić do różnych komplikacji przy wychowywaniu dzieci w przyszłości, także takich, z którymi nie muszą mierzyć się pełnosprawni rodzice

Obszar tematyczny

Opieka

Esencja

Program szkoleniowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczący seksualności i rodzicielstwa

Na czym polega innowacja? Jak działa?

Istotą innowacji jest program szkoleniowy, który przygotowuje terapeutów do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) przy wykorzystaniu symulatora niemowlęcia. Jest to lalka z wbudowanym minikomputerem i specjalnym oprogramowaniem imitującym zachowania noworodka.

Symulacja opieki nad dzieckiem jest metodą edukacyjną, odtwarzającą rzeczywistą opiekę nad dzieckiem w sztucznie wytworzonych warunkach, co umożliwia odbiorcom przeżywanie i doświadczanie roli rodzica i opiekuna, jednocześnie przygotowując ich do odpowiedzialnego podejścia do opieki nad niemowlęciem. Operatorem symulatora jest terapeuta/edukator/opiekun, który dobierając odpowiednią wersję programu i odczytując jego rezultaty jest w stanie ocenić postępy edukacyjne podopiecznego.

Na innowację “Oswajanie dorosłości” składają się:
Program szkoleniowy dla specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną – dostarcza podstawowe informacje dot. problematyki rodzicielstwa i seksualności OzNI, obsługi symulatora niemowlęcia, zastosowania symulatora niemowlęcia w pracy terapeutycznej, scenariusze zajęć.

Warsztat wyjazdowy – oferta szkoleniowa skierowana do specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Punkt konsultacyjny – działalność realizowana przez specjalistów w zakresie edukacji seksualnej przeszkolonych w ramach innowacji. Punkt konsultacyjny organizuje indywidualne konsultacje, terapię i diagnostykę OzNI w zakresie zaburzeń seksualnych, a także grupowe szkolenia i zajęcia edukacyjne w ośrodkach wsparcia dla OzNI

Dla kogo jest innowacja?

Pracownicy placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną: terapeuci, instruktorzy, opiekunowie, rodzice

Osoby z niepełnosprawnością Intelektualną

Kto może wdrażać innowację?

Szkoły integracyjne i ogólnodostępne

Szkoły specjalne dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną

Szkoły specjalne dla osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Internaty

Placówki dla osób dorosłych (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, centra aktywności i inne)

Placówki całodobowego pobytu (mieszkania treningowe, mieszkania chronione, domy pomocy społecznej i inne)

Instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnością

Co się zmieniło w wyniku zastosowania tej innowacji?

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną wzięły udział w warsztatach wyjazdowych, w ramach których podjęły opiekę nad symulatorami niemowląt. Przez cały czas trwania wyjazdu były odpowiedzialne za symulatory, a wszelkie trudności z tym związane mogły na bieżąco omawiać z edukatorami i psychoterapeutami. Uczestnicy warsztatów wzięli też udział w cyklu zajęć dot. m.in. edukacji seksualnej, rodziny, miłości, opieki, odpowiedzialności, asertywności

Typ innowacji

Usługi

Co powstało w wyniku testowania innowacji?

Poradnik “Oswajanie dorosłości. Zastosowanie symulatora niemowlęcia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Poradnik dla specjalistów”

Scenariusze zajęć realizowanych podczas warsztatów wyjazdowych

Dzienniczek uczestnika warsztatów

Raport z badań dzienniczków uczestników warsztatu wyjazdowego/opiekunów symulatorów niemowląt

Wzory kontraktów z rodzicami/opiekunami dotyczących opieki nad symulatorem niemowlęcia

Scenariusze zajęć realizowanych podczas warsztatów wyjazdowych

Punkt konsultacyjny

Film z warsztatu wyjazdowego

Na czym polega nowatorstwo tego rozwiązania? Czym różni się od innych, standardowych rozwiązań?

Po raz pierwszy symulator niemowlęcia zastosowano do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Kiedy innowacja była testowana?

2018

Gdzie odbył się test innowacji?

Gdynia

Czy innowacja jest nadal wdrażana lub skalowana?

Tak

kategorie:

Dodaj komentarz